Hva er ord med prefikset bi?

Her er listen over ord med prefikset BI.
 • Biangulær.
 • Halvårlig.
 • Biaxial.
 • Bicameral.
 • Bicapsular.
 • Bikarbonat.
 • Toårsdag.
 • Bicephalous.

.

Folk spør også, hva er ord med BI i det?

15 bokstavs ord som inneholder bi

 • inkompatibilitet.
 • biotilgjengelighet.
 • bioluminescens.
 • ugjennomtrengelig.
 • biogeokjemi.
 • psykobiografi.
 • biostratigrafi.
 • hendecasyllabic.Videre, hvilket språk er bi? med en - to. Språk opprinnelse: Latin. etymologi: bis, 'to ganger'; bini, 'in two' eksempler: kikkert, bigami, biscotti.Når det gjelder dette, hvor mange ord starter med BI?

Ord at start med BI . 1136 ord funnet.Hva betyr prefikset?

være orddannende element av verb og substantiv fra verb, med et bredt spekter av betydning : 'om, rundt; grundig, fullstendig; å gjøre, forårsake virke; å sørge for; på, på, til, for; ' fra gammelengelsk være- 'om, rundt, på alle kanter' (den ubelagte formen for bi 'av;' se av (prep.

Beslektede spørsmålssvar

Hva er et eksempel på et prefiks?

Til eksempel , ordet “ulykkelig” består av prefiks “Un-” [som betyr “ikke”] kombinert med rotordet (eller stammen) ordet “lykkelig”; ordet 'ulykkelig' betyr 'ikke lykkelig.'

Hva er noen ord som begynner med dis?

15-bokstavs ord som starter med dis
 • utilfredshet.
 • seponering.
 • ufordelaktig.
 • uforholdsmessig.
 • utilfredsstillende.
 • disreputability.
 • respektløst.
 • ulikheter.

Hva betyr Biangular?

1. Har to vinkler eller hjørner. Webster's Revised Unabridged Dictionary, utgitt 1913 av G. Forklareren

Hva er noen ord som begynner med pre?

13-bokstavs ord som begynner med pre
 • opptatthet.
 • nedbør.
 • overvekt.
 • føre var.
 • før produksjon.
 • førmenopausal.
 • forforståelse.
 • preindustrial.
Forklareren

Hva betyr bipolarisering?

adj. Å ha to stolper; brukes spesielt av nerveceller der grenene stikker ut fra to vanligvis motsatte punkter. Av eller knyttet til begge ender eller poler av en bakteriell eller annen celle. Av eller knyttet til en større stemningsforstyrrelse som er preget av episoder av mani og depresjon. Forklareren

Hva betyr bio rytmisk?

Definisjon av biorytme. : en medfødt bestemt rytmisk biologisk prosess eller funksjon (for eksempel søvnadferd) også: den interne mekanismen som bestemmer en slik prosess eller funksjon. Pundit

Hvilke ord begynner med circum?

Ord som starter med Circum
 • Omskåret.
 • Omskjæring.
 • Omskjærer.
 • Forvirret.
 • Circumfuses.
 • Circumlunar.
 • Sirkumpolar.
 • Varsom.
Pundit

Hvilke ord begynner med con?

14-bokstavs ord som begynner med con
 • konstitusjonelle.
 • menighet.
 • containerboard.
 • konspiratorisk.
 • konsesjonær.
 • konglomerering.
 • konstruktivisme.
 • gratulerer.
Pundit

Hva er noen ord som begynner med sub?

11-bokstavs ord som starter med sub
 • betydelig.
 • underordnet.
 • materiell.
 • livsopphold.
 • underavdeling.
 • understandard.
 • underleverandør.
 • underdanig.
Pundit

Hva betyr den latinske rotcenten?

De Latinsk rotord ' cent ' hvilken midler “Hundre” og prefikset senti- som midler 'en hundredel' er begge viktige morfemene på engelsk. Noen eksempler på ord som kommer av begge disse ord rot og prefiks inkluderer prosent, cent , centiliter og centigram. Pundit

Hva er noen ord som begynner med cent?

9 bokstavsord som begynner med cent
 • hundreårsjubileum.
 • centurion.
 • sentrering.
 • centigram.
 • Skolopender.
 • centaurea.
 • sentrisk.
 • sentriole.
Lærer

Betyr BI to?

Definisjon og Betydning : Med en Rotord Rotord ' med en ' midler ' to '. Det er et latinsk rotord. Halvårs- og toårig er det to ofte forvirrede ord basert på dette rotordet Med en . Halvårlig midler skjer to ganger hvert år mens toårige midler skjer hver to år. Lærer

Hva betyr BI i Lgbtq?

Biseksualitet er romantisk tiltrekning, seksuell tiltrekning eller seksuell oppførsel mot både menn og kvinner, eller til mer enn ett kjønn eller kjønn. Det kan også defineres som romantisk eller seksuell tiltrekning til mennesker av noe kjønn eller kjønnsidentitet, som også er kjent som pansexualitet. Lærer

Hva betyr det å være pansexual?

Pansexualitet , eller omnisexuality, er den seksuelle, romantiske eller emosjonelle tiltrekningen mot mennesker uavhengig av kjønn eller kjønnsidentitet. Pansexual mennesker kan referere til seg selv som kjønnsblinde, og hevder at kjønn og kjønn ikke er avgjørende faktorer for deres romantiske eller seksuelle tiltrekning til andre. Lærer

Hva er prefikset for 20?

Tabell over antall prefikser på engelsk
Nummer Latinsk prefiks Greske prefikser
Kardinal Kardinal
18 oktodek- Åtte (Kai) deca-, decaocto-
19 novemdec-, novendec- ennea (kai) deca-, decaennea-
tjue viginti- (og) icosis-
Anmelder

Hvorfor betyr Di to?

av -en. et prefiks som forekommer i lånord fra gresk, der det betydde “ to , '' To ganger, '' dobbelt ”(Diftong); på denne modellen, fritt brukt i dannelsen av sammensatte ord (dikotyledon; dipolar) og i kjemiske termer (diatomisk; disulfid). Anmelder

Er Hepta en 7?

hepta - en kombinasjonsform som betyr “ syv , ”Brukt i dannelsen av sammensatte ord: heptahedron. Anmelder

Hva betyr BI i vitenskap?

kombinere form to; har tofokus. forekommer annenhver; varer i to år. Anmelder

Er Penta gresk eller latin?

penta - en kombinasjonsform som forekommer i lånord fra gresk , som betyr 'fem' (Pentateuch); på denne modellen, brukt i dannelsen av sammensatte ord (pentavalent).